Đăng Nguyễn

ARTIST
PORTFOLIO

  • Artist
Đăng Nguyễn

ABOUT

Phong cách thực ra chẳng rõ ràng, nhưng người ta đều sẽ biết của ai.

BIOGRAPHY

Từng nghĩ rằng mình không biết vẽ,
cho đến khi “được vẽ” lần đầu hồi lớp Ba.
Phong cách thực ra chẳng rõ ràng,
nhưng người ta đều sẽ biết của ai.
Thích vẽ tặng mấy người thương xung quanh,
nhưng cũng thích tặng mấy hình xăm cho mình.
Chẳng thích ký tên trên artwork của mình,
chỉ muốn là…
Bé Đăng vậy đó, rồi sao?