Ngọc Điệp

ARTIST
PORTFOLIO

  • Artist
Ngọc Điệp

ABOUT

Thường vẽ phong cách lập thể, nên cũng thích cả Picasso.

BIOGRAPHY

Trông mặt nhiều khi khó chiều,
nhưng “hình dong” thì mê mấy thứ dễ thương (như mèo).
Thường vẽ phong cách lập thể,
nên cũng thích cả Picasso.
Không vẽ vì muốn ghi dấu điều gì,
mà vẽ cho thỏa cảm xúc lúc này.
Ngẫu hứng,
nên thích gọi bản thân là…
Depcatxo vậy đó, rồi sao?