Nguyễn Huy Đình

ARTIST
PORTFOLIO

  • Artist
Nguyễn Huy Đình

ABOUT

Yêu cảm giác được vẽ, với chất liệu chính là những câu chuyện kể.

BIOGRAPHY

Không cố định chất liệu,
cũng chẳng cố chọn phong cách.
Nhìn đời bằng đôi mắt đứa con nít,
và tìm cách bằng suy nghĩ người trưởng thành.
Yêu cảm giác được vẽ,
với chất liệu chính là những câu chuyện kể.
Chẳng muốn chần chờ chi nữa,
mà muốn…
Ất Ơ vậy đó, rồi sao?