Bộ bài đi nhậu

| Game card

Bộ bài Drinking Game Xỉn đó rồi sao 61 lá Sowat thử thách khi đi nhậu cùng bạn bè

Không chỉ uống cùng nhau mà còn là kết nối với nhau, ấy là “drinking game”

Bộ Sản Phẩm Bao Gồm:

. Túi đựng bằng vải canvas

. Hộp đựng bồi formex, in dập chìm

. Giấy ruột: Couche cán mờ 300gsm, 61 lá, size: 6x9.5 cm